Western Union

Realizujemy krajowe
i międzynarodowe
przekazy pieniężne

               czytaj więcej 

 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-12-05
USD 4,4415 -0,17%
EUR 4,6898 +0,10%
CHF 4,7542 -0,07%
GBP 5,4558 -0,10%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2022-12-02
WIBID 3M 7,04 -0,14%
WIBOR 3M 7,24 -0,14%
WIBOR 1M 6,96 -1,00%
EURIBOR 3M 1,98 +0,15%
EURIBOR 1M 1,51 -0,79%
Wspierane przez Money.pl
Bankomaty
Województwo

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE (2022-07-29)

na podstawie Ustawy z 7 lipca 2022 r o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

 

Informujemy, że od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

 

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących okresach:

 

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 

  • Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
  • Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
  • Kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
  • Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Zawieszenie spłaty dotyczyć może wyłącznie niewymagalnych rat kapitałowych i odsetkowych tj. kompletny wniosek musi wpłynąć do placówki Banku przed dniem wymagalności zawieszanej raty.

 

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu oraz szczegóły dotyczące zasad składania wniosków jest dostępny od dnia 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej i w Placówkach Banku.

 

Bank Spółdzielczy w Błażowej rekomenduje następujące sposoby składania wniosków:

 

1. osobiście w Placówkach Banku (wniosek podpisany przez wszystkich Kredytobiorców),

2. poprzez system bankowości elektronicznej, wyłącznie w przypadku kiedy występuje jeden kredytobiorca.

3. drogą e-mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców

 

Wniosek

Informacja o ryzykach