Western Union

Realizujemy krajowe
i międzynarodowe
przekazy pieniężne

               czytaj więcej 

 

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2021-06-21
USD 3,8214 +0,04%
EUR 4,5442 -0,13%
CHF 4,1486 -0,23%
GBP 5,2883 -0,25%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po więcej
2021-06-18
WIBID 3M 0,01 +0,00%
WIBOR 3M 0,21 +0,00%
WIBOR 1M 0,18 +0,00%
EURIBOR 3M -0,54 +0,73%
EURIBOR 1M -0,56 -1,28%
Wspierane przez Money.pl
Bankomaty
Województwo

Bezpieczniejsze użytkowanie karty - silne uwierzytelnianie (2020-12-10)

 Co się zmieni?

 
Brak konieczności aktywacji zabezpieczenia 3D Secure w portalu Kartosfera
 
Jedną z bardziej widocznych dla Klientów zmian w funkcjonowaniu płatności internetowych jest brak konieczności dokonywania aktywacji usługi 3DS przez Klienta. Niezależnie od tego, czy Klient kiedykolwiek rejestrował się w portalu Kartosfera, na kartach jest domyślnie włączona usługa 3D Secure z jednym czynnikiem uwierzytelnienia – kategoria „posiadanie” (tj. SMS na numer zarejestrowany w Banku).
 
Nie naraża to Klienta na niechciane transakcje internetowe, ponieważ element uwierzytelnienia z kategorii „posiadanie” to kod jednorazowy SMS, wysyłany na numer telefonu zarejestrowany w Banku.
 
Ustanowienie drugiego czynnika uwierzytelnienia 3D Secure
 
W Kartosferze pojawiła się zakładka „3DS”, zawierająca opcję ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych, stanowiący element kategorii „wiedza”. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości.
 
Będzie także możliwość zmiany kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze. Do końca roku transakcje w oparciu o jeden czynnik uwierzytelnienia (SMS) będą dopuszczane. Od początku 2021 roku, Klienci będą musieli zdefiniować w Kartosferze kod PIN, aby realizować transakcje z zabezpieczeniem 3D Secure. W przypadku, gdy Klient nie dokona ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze, po 1 stycznia 2021 transakcja nie zostanie uwierzytelniona a tym samym nieskuteczna.
 
Realizowanie transakcji z uwierzytelnieniem 3D Secure
 
Do końca roku 2020, Klienci którzy nie ustanowią kodu PIN do transakcji internetowych, będą realizowali transakcje tak jak do tej pory. Podczas transakcji otrzymają SMS z kodem do wprowadzenia na ekranie. System będzie wykrywał, czy Klient ustanowił drugi czynnik uwierzytelnienia i wyświetlał odpowiednio ekran z prośbą o wprowadzenie jednorazowego kodu SMS lub kodu PIN.
 
Dla Klientów, którzy zalogują się do Kartosfery i ustanowią kod PIN do transakcji internetowych, przebieg uwierzytelnienia będzie zmodyfikowany: na pierwszym ekranie Klient zostanie poproszony o wprowadzenie kodu PIN do transakcji internetowych, a dopiero po jego poprawnym wprowadzeniu, zostanie wysłany SMS i wyświetlony ekran z prośbą o wprowadzenie jednorazowego kodu SMS. Pojawi się także przycisk ponowienia wysłania kodu SMS.
 
Możliwe scenariusze przebiegu transakcji u Akceptanta z terenu EOG
(Europejski Obszar Gospodarczy):
 
Klient, który nie jest zarejestrowany w portalu Kartosfera i nie ma ustalonego kodu PIN do transakcji internetowych w większości przypadków otrzyma wyświetloną na ekranie prośbę o zarejestrowanie się w portalu Kartosfera,pl i tym samym konieczność wprowadzenia numeru telefonu. Nie będzie to jednak dotyczyć klientów, którzy mają w Banku wskazany numeru telefonu.
 
Klient, który jest zarejestrowany w portalu Kartosfera:
 
ale, który nie zdefiniował kodu PIN do transakcji internetowych (jest opcjonalne do 1 stycznia 2021r.), otrzyma SMS i na tej podstawie zrealizuje transakcję,
 
zdefiniował kod PIN w portalu Kartosfera.pl, otrzyma prośbę o podanie kodu PIN, po podaniu poprawnego PIN, zostanie poproszony o wpisanie otrzymanego kodu SMS.
Jeżeli Klient realizuje transakcję u Akceptanta spoza regionu EOG lub niedostosowanego do żadnego protokołu 3D Secure: brak uwierzytelnienia PIN oraz SMS - transakcja przebiegnie w oparciu o dane karty (numer, data ważności, CVC/CVV2).
 
 
Warto widzieć:
 
Zaufani Odbiorcy
 
W portalu Kartosfera, pojawi się lista wykonanych transakcji internetowych Klienta, w których doszło do uwierzytelnienia. Klient będzie mógł wykorzystywać tę listę, lecz nie jest to wymagane do poprawnego działania żadnego serwisu – jest to usługa całkowicie opcjonalna.
 
Klient będzie mógł wybierać z listy uprzednio dokonanych uwierzytelnień i dokonywać oznaczenia danego Akceptanta jako Zaufanego, czyli nie wymagającego uwierzytelnienia przy kolejnych transakcjach. Przykładowo, gdy Klient regularnie wykonuje transakcje u określonego Usługodawcy, który nie umożliwia zapisania danych karty w swoim portalu, to będzie mógł oznaczyć danego Usługodawcę jako Zaufanego i kolejne transakcje wykonywać jedynie podając dane swojej karty, a transakcja przebiegnie szybciej. Usługa ta, może być także wykorzystana gdy Klient nie chce zapisywać danych swojej karty w obawie o potencjalny wyciek informacji. Klient będzie mógł określić maksymalną kwotę transakcji bez uwierzytelnienia, np. ustalając Zaufanego Akceptanta "zooplus.pl", do kwoty 150 zł, w efekcie czego autoryzacje na kwoty niższe od zdefiniowanej odbędą się bez uwierzytelnienia, zaś każda transakcja przewyższająca 150 zł będzie wymagała pełnego zestawu metod uwierzytelnienia stosowanych przez Bank, tj. kodu PIN i SMS. Klient też samodzielnie dokona usunięcia z listy zaufanych poprzez portal Kartosfera.
 
Logowanie do portalu Kartosfera
 
Z uwagi na dostęp do niektórych informacji wrażliwych w Kartosferze, tj. historia transakcji i Zestawień transakcji (Wyciągów) kart kredytowych, wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnienie w logowaniu do Kartosfery. Każdorazowo, po wprowadzeniu hasła statycznego do portalu Kartosfera, Klientowi będzie wysłany SMS z hasłem jednorazowym na zarejestrowany numer telefonu.
 
Przypomnijmy jak zalogować się do portalu Kartosfera:
 
Portal kartowy „Kartosfera” to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych  usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.
 
Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.
Jeśli logujesz się do portalu po raz pierwszy, kliknij w „Zarejestruj się”. Szczegóły znajdziesz w